Uvjeti poslovanja

Podaci o upravitelju:

 • Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”
 • Kninski trg 11
 • OIB: 49638751618

Temeljne odredbe:

 • Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internet aplikaciju dolazim.info sa svim poddomenama i web stranicama koje pripadaju domeni dolazim.info, dalje u tekstu aplikacija Dolazim.info.
 • Dolazim.info u vlasništvu je Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”, vl. Snježana Kolarić
 • Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Dolazim.info, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Dolazim.info.
 • Poslovni partner je svaki pravni subjekt koji oglašava svoje usluge na servisu Dolazim.info.
 • Dolazim.info ne surađuje sa svojim poslovnim partnerima u obavljanju usluga, te ne pruža usluge koje je oglasio poslovni partner putem servisa Dolazim.info.
 • Dolazim.info nije odgovaran za istaknute cijene ili usluge poslovnih partnera, te ne odgovara za reklamacije usluga poslovnog partnera.


Opće odredbe:

 • Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskih stranica Dolazim.info. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Dolazim.info upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 • U svrhu korištenja usluga internetskih stranica Dolazim.info, korisnik se obvezuje popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt, internetske stranice Dolazim.info omogućuju registraciju poslovnim subjektima. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
 • Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Dolazim.info dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Dolazim.info se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 • Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Dolazim.info će zatvoriti korisnički račun tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskih stranica Dolazim.info.
 • Dolazim.info vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Dolazim.info usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Dolazim.info usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 • Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Dolazim.info ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik dojavi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 • Dolazim.info je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskih stranica Dolazim.info.
 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Dolazim.info i krajnjeg korisnika/stranke rješavaju se isključivo između korisnika, to jest, između poslovnog subjekta i stranke. Dolazim.info nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 • Kako bi unaprijedio svoju uslugu Dolazim.info upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi omogućio što bolji rad internetskih stranica Dolazim.info
 • Dolazim.info kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte i slanja obavijesti korisnicima Dolazim.info. Dolazim.info ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 • Dolazim.info ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 • Dolazim.info ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskih stranica Dolazim.info i aplikacija Dolazim.info za mobilne telefone.
 • Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Dolazim.info, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Dolazim.info i robnih marki ili bilo kojih drugih grafičkih, verbalnih ili figurativnih sadržaja objavljenih na toj internetskoj stranici, bez izričitog pisanog odobrenja Dolazim.info


Stranica za rezervaciju:


 • Korisnik putem rezervacijskih stranica Dolazim.info može rezervirati termin, vidjeti usluge i ostale informacije o poslovnom subjektu koji je partner Dolazim.info.
 • Korisnik se obavezuje dostaviti točne informacije(ime i prezime, e-mail) poslovnom partneru koje su potrebne za rezervaciju i obavaljanje tražene usluge.
 • Korisnik putem e-maila dobiva sve potrebne informacije o svojoj rezervaciji, te se obavezuje doći ili otkazati termin poslovnom partneru Dolazim.info.
 • Sve cijene istaknute na rezervacijskoj stranici su informativne prirode, te Dolazim.info ne sudjeluje ni na koji način u naplati istaknute usluge na rezervacijskoj stranici.
 • Korisnik rezervacijom termina mora prihvatiti uvjete rezervacije odabranog poslovnog subjekta.

Cijena servisa Dolazim.info :


 • Korištenje servisa Dolazim.info za poslovne subjekte(partnere) je 200kn mjesečno uz 1 mjesec besplatnog korištenja
 • Poslovni subjekti se obavezuju platiti uslugu korištenja portala Dolazim.info mjesec dana unaprijed.
 • U slučaju neplaćanja, Dolazim.info ima pravo ugasiti stranicu za rezervaciju poslovnom subjektu koji nije izvršio uplatu na vrijeme.

Završne odredbe

 • Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku: na adresu sjedišta: Kninski trg 11, putem e-pošte na adresu: info@dolazim.info.
 • Ova pravila korištenja primjenjuju se od 1. travnja 2021. godine